background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За нас » Стипендии

На учениците в профилирана гимназия „Найден Геров“, завършили основното си образование, се отпускат стипендии в една от следните категории:

  • стипендии за постигнати образователни резултати
  • стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  • стипендии за ученици без родители
  • стипендии за ученици с трайни увреждания
  • еднократни стипендии

Можете да разгледате следните документи, валидни за учебната 2022/2023 година:

За повече информация се обърнете към класните си ръководители или към канцеларията на гимназията.

Учениците, които са завършили обучението си в нашата гимназия, могат да кандидатстват за стипендия „Д-р Андрей Георгиев“ и така да покрият част от таксите за обучението си във висши заведения у нас и чужбина.

октомври 12, 2023