background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За нас » Преподаватели

Ι.Катедра „Езици”:

 1. Росинка Димитрова Петрова  – преподавател по български език и литература – магистър по български и руски език (Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”, 1990г.)
 2. Пепка Димитрова Крумова – преподавател по български език и литература – филолог-специалист по Българска филология и учител по български език и литература, ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград – 1997 г.
 3. Стефка Атанасова Караиванова-Петрова – преподавател по английски език и литература – бакалавър по български и английски език и литература (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2002г.)
 4. Десислава Младенова Владимирова – преподавател по английски език и литература – магистър по български и английски език (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2001г.)
 5. Ирина Валериева Сеферинова – преподавател по английски език и литература – бакалавър по история (Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 2008г.); бакалавър по английски език и литература (Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 2009г.)
 6. Румяна Любомирова Здравкова – преподавател по немски език и литература – бакалавър по немска филология (Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 2009г.) и магистър по образователен мениджмънт (Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 2018г.)
 7. Огняна Серьожева Найденова – преподавател по английски език и литература – филолог, магистър по английски език и литература (Шуменски университет, 2006г.)
 8. Светла Петрова Георгиева – преподавател по английски език и литература – магистър по приложна лингвистика, английски и немски език (ЮЗУ „Неофит Рилски“, 1997г.)

ΙΙ.Катедра „Природоматематически дисциплини”:

 1. Антония Борисова Антова – преподавател по математика – магистър по математика и информатика (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 1995г.)
 2. Марияна Йорданова Кадамяр – преподавател по математика – магистър по математика и информатика (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 1996г.)
 3. Данаил Трайчев Манолов – преподавател по информатика и информационни технологии – магистър по електроника и изчислителна техника, информатика и информационни технологии (Технически университет, София, 1996г.)
 4. Димитрана Симеонова Методиева – преподавател по информатика и информационни технологии – магистър по информационни технологии  (ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014г.)
 5. Даниела Младенова Борисова – преподавател по физика и астрономия – магистър по физика и математика (Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 1993г.)
 6. Даниела Борисова Младенова – преподавател по химия – магистър по химия и физика (Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 1996г.)
 7. Румяна Цветева Димитрова-Каменова – преподавател по биология – магистър по биология и химия (Шуменски университет „Константин Преславски”, 1996г.)
 8. Ирена Цветанова Александрова – преподавател по информатика и информационни технологии – професионален бакалавър по изчислителна техника  (ТУ-София, 1995г.)
 9. Ани Асенова Манойлова – преподавател по физика и астрономия и математика – магистър по физика и математика (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 1994г.)

III.Катедра „Обществени науки”

 1. Емилия Христова Младенова – преподавател по география – магистър по история и география (Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”, 1996г.)
 2. Валентин Руменов Йончев – преподавател по философия – магистър по история (Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 2021 г.)

IV.Катедри „Изкуства и спорт”

 1. Калиопа Иванова Петрова – преподавател по музика – бакалавър по музикална педагогика (Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 2017г.)
 2. Светлин Божинов Георгиев – преподавател по физическо възпитание и спорт – магистър по физическо възпитание (Национална спортна академия, 1991г.)
 3. Николай Борисов Младенов – преподавател по физическо възпитание и спорт – бакалавър по физическо възпитание (Национална спортна академия)