background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » COVID-19

От 4.01.2022г.всички ученици с подадени декларации за съгласие с тестване, както и тези със зелен сертификат ще са в присъствено обучение със спазване на досегашните графици за провеждане на часовете. В сградата ще е включено парното и ще бъде топло. Преди празниците е извършена дезинфекция на всички помещения. Налице е пълна готовност за учебен процес. На 4 януари ще бъде проведено седмичното тестване в първите минути на първия учебен час.

Изразявам огромна благодарност към всички родители на ученици, които доброволно подкрепят провеждането на тестването. Медицинското лице ще бъде на входа на сградата и ще връща ученици с грипоподобни симптоми. До края на януари трябва да бъдат оценени всички ученици и да им бъдат поставени срочни оценки. Краят на първия учебен срок е на 31.01.2022г. На този етап вторият срок ще започне на 2.02.2022г.

януари 3, 2022

Към настоящия момент все още нямаме официална заповед или указания за преминаване на учениците от ОРЕС към присъствено обучение, но съгласно Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването и на база достигнатите нива на 14-дневна заболеваемост на населението в община Лом , обучението ще продължи  да се провежда от разстояние. При промяна на обстановката ще ви уведомим своевременно.

ноември 2, 2021

Уважаеми ученици, колеги и родители, публикуваме новият план за организация на работата в Профилирана гимназия „Н. Геров“ в условията на COVID-19. Молим да се запознаете с него, тъй като той разяснява правилата и ограниченията, които ще са в сила през учебната 2021/2022 година.

Можете да разгледате и насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

октомври 22, 2021

Следваща страница »