background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием

Уважаеми ученици и родители, нашата гимназия ви очаква! Тук можете да разгледате брошурата с обобщена информация профилите на обучение, които се предлагат в нашата гимназия, а под нея ще намерите и по-подробна информация за учебните планове и преподавателите, които ще осъществят обучението.

След завършен седми клас гимназията извършва държавен прием за учебната 2021/22 г. в две паралелки:

Приемът е утвърден със Заповед № РД-05-224/13.04.2021 г. на Началника на РУО-Монтана.

Кандидатстването се извършва онлайн с резултатите от Националното външно оценяване (НВО) по БЕЛ и по математика и с:

 • за профил „Софтуерни и хардуерни науки“:  оценките по ИТ и по математика от свидетелството за завършено основно образование
 • за профил „Природни науки“:  оценките по биология и здравно образование и по ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Специализиращите предмети са по избор на кандидатите. За повече информация за учебните планове на всеки от профилите и преподавателите, които провеждат обучението, разгледайте учебните планове на профилите по-долу.

 1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

1.1. Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Учебни
предмети
VIII IX X XI XII Общо
Информатика 72 72 72 180 155 551
Информационни технологии 72 72 72 216 186 618
Математика 108 126 144 252 217 847
Физика и астрономия (?) 0 90 72 180 155 497

Забележка: Последният профилиращ предмет е избираем по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

1.2. Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Информатика – Данаил Трайчев
 • ИТ – Дима Методиева / Марияна Кадамяр
 • Математика – Марияна Кадамяр
 • Английски език – Ирина Валериева
 • Български език и литература – Нели Кирилова

1.3. Кл. ръководител – проект: Николай Младенов

 1. Профил „Природни науки“

2.1. Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Профилиращи предмети VIII IX X XI XII oбщо
Биология и здравно образование 36 162 180 252 248 878
Химия и опазване на околната среда 36 144 144 216 217 757
Английски език (?) 648 144 144 252 217 1405

Забележка: Последният профилиращ предмет е избираем по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

2.2. Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Биология и здравно образование – Румяна Цветева
 • Химия и опазване на околната среда – Даниела Младенова
 • Английски език – Светла Георгиева
 • Български език и литература – Нели Кирилова

2.3. Кл. ръководител – проект: Даниела Младенова


 

Предлагаме на вашето внимание заповедта на РУО за утвърждаване на план-приема  за учебната 2021/2022 година.

Можете да видите и паралелките в област Монтана за учебната 2021/2022 година и графика на дейностите по приема. Най-важните дати и срокове са:

ДЕЙНОСТ СРОК
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10/01.09.2016 05 – 07 юли
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли
Обявяване на списъците с приетите ученици н автори етап на класиране до 20 юли
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември
Утвърждаване на осъществения план-прием до 14 септември

Ако ви е необходимо, можете да погледнете и подробните указания за приема или инструкциите стъпка по стъпка как да го направите сами онлайн.


 

Предвид обстоятелствата около епидемичната ситуация в страната, допълнителна информация можете да поискате чрез имейла на гимназията – naiden_gerov@abv.bg

 

 

май 1, 2020