background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием

Уважаеми ученици и родители, нашата гимназия ви очаква! Тук можете да разгледате брошурата с обобщена информация профилите на обучение, които се предлагат в нашата гимназия, а под нея ще намерите и по-подробна информация за учебните планове и преподавателите, които ще осъществят обучението.

След завършен седми клас гимназията извършва държавен прием за учебната 2021/22 г. в две паралелки:

Приемът е утвърден със Заповед № РД-05-224/13.04.2021 г. на Началника на РУО-Монтана.

Кандидатстването се извършва онлайн с резултатите от Националното външно оценяване (НВО) по БЕЛ и по математика и с:

 • за профил „Софтуерни и хардуерни науки“:  оценките по ИТ и по математика от свидетелството за завършено основно образование
 • за профил „Природни науки“:  оценките по биология и здравно образование и по ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Специализиращите предмети са по избор на кандидатите. За повече информация за учебните планове на всеки от профилите и преподавателите, които провеждат обучението, разгледайте учебните планове на профилите по-долу.

 1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

1.1. Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Учебни
предмети
VIII IX X XI XII Общо
Информатика 72 72 72 180 155 551
Информационни технологии 72 72 72 216 186 618
Математика 108 126 144 252 217 847
Физика и астрономия (?) 0 90 72 180 155 497

Забележка: Последният профилиращ предмет е избираем по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

1.2. Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Информатика – Данаил Трайчев
 • ИТ – Дима Методиева / Марияна Кадамяр
 • Математика – Марияна Кадамяр
 • Английски език – Ирина Валериева
 • Български език и литература – Нели Кирилова

1.3. Кл. ръководител – проект: Николай Младенов

 1. Профил „Природни науки“

2.1. Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Профилиращи предмети VIII IX X XI XII oбщо
Биология и здравно образование 36 162 180 252 248 878
Химия и опазване на околната среда 36 144 144 216 217 757
Английски език (?) 648 144 144 252 217 1405

Забележка: Последният профилиращ предмет е избираем по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

2.2. Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Биология и здравно образование – Румяна Цветева
 • Химия и опазване на околната среда – Даниела Младенова
 • Английски език – Светла Георгиева
 • Български език и литература – Нели Кирилова

2.3. Кл. ръководител – проект: Даниела Младенова


 

Предлагаме на вашето внимание заповедта на РУО за утвърждаване на план-приема  за учебната 2021/2022 година.

Можете да видите и паралелките в област Монтана за учебната 2021/2022 година и графика на дейностите по приема.

Ако ви е необходимо, можете да погледнете и подробните указания за приема или инструкциите стъпка по стъпка как да го направите сами онлайн.


 

Предвид обстоятелствата около епидемичната ситуация в страната, допълнителна информация можете да поискате чрез имейла на гимназията – naiden_gerov@abv.bg

 

май 1, 2020