background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием

за учебната 2024/2025 година

Скъпи родители и ученици,

👉 В График за работа на комисията ще откриете информация за записване на кандидати след завършено основно образование в ПГ „Найден Геров“.

👉 В График на дейностите по прием на ученици ще откриете график за приемането на ученици през новата 2024/2025 учебна година


Уважаеми ученици и родители, нашата гимназия ви очаква! Тук можете да разгледате обобщена информация за профилите на обучение, които се предлагат в нашата гимназия за учебната 2024/2025 година.

📎  Подробна информация относно дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2023/2024 г. можете да намерите в сайта на РУО-Монтана


 

май 1, 2020