background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития

От 4.01.2022г.всички ученици с подадени декларации за съгласие с тестване, както и тези със зелен сертификат ще са в присъствено обучение със спазване на досегашните графици за провеждане на часовете. В сградата ще е включено парното и ще бъде топло. Преди празниците е извършена дезинфекция на всички помещения. Налице е пълна готовност за учебен процес. На 4 януари ще бъде проведено седмичното тестване в първите минути на първия учебен час.

Изразявам огромна благодарност към всички родители на ученици, които доброволно подкрепят провеждането на тестването. Медицинското лице ще бъде на входа на сградата и ще връща ученици с грипоподобни симптоми. До края на януари трябва да бъдат оценени всички ученици и да им бъдат поставени срочни оценки. Краят на първия учебен срок е на 31.01.2022г. На този етап вторият срок ще започне на 2.02.2022г.

януари 3, 2022

Уважаеми ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, предоставяме на вашето внимание графика за изпити по време на редовната януарска сесия на учебната 2021-2022 година:

Погледнете също и заповедта за определяне на условия и ред за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение.

декември 15, 2021

На вниманието на родители и ученици: във връзка със започването на присъственото обучение и с подаване на декларации за тестване за Ковид-19 можете да изгледате това видео, в което министър Николай Денков отговаря на много от въпросите на ученици и родители:

декември 3, 2021

На 29 ноември 2021 год. от 18:00 ще се проведе онлайн родителска среща на всички класове. Класните ръководители са дали инструкции на учениците си как да стане. Ще се проведе в класните стаи и с онлайн профилите на учениците.

ноември 26, 2021

Следваща страница »