background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За контакт

Aдминистрация:

  • Директор: Румяна Здравкова
  • Заместник – директор, учебна дейност: Даниела Борисова
  • Завеждащ административна служба: Галя Илиева

Канцелария:

✉ Адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 67, I етаж, стая № 103

📞 Телефон: 0971 / 79 866

📰 Е-поща: info-1209006@edu.mon.bg

⌛ Работно време: 08:00 – 16:30 часа

 

Форма за контакт: