background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За контакт » Индикативен списък

на услуги, предоставени от организации,
предоставящи обществени услуги

Общ индикативен списък

Горните файлове са предоставени от МОН. Профилирана гимназия „Найден Геров“ не носи отговорност за пропуските, грешките и алогизмите в тях.

Услуги, предоставяни от ПГ „Найден Геров“

Тук ще намерите структурирано и достъпно описание на услугите, които предоставя нашата гимназия.

=> ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

февруари 6, 2019