background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием » Прием за 2020 / 2021 година

След завършен седми клас гимназията извършва държавен прием за учебната 2020/21 г. в две паралелки:

Приемът е утвърден със Заповед № РД-05-283/28.04.2020г. на Началника на РУО-Монтана.

Кандидатстването се извършва онлайн с резултатите от Националното външно оценяване (НВО) по БЕЛ и по математика и с:

 • за профил „Софтуерни и хардуерни науки“:  оценките по ИТ и по математика от свидетелството за завършено основно образование
 • за профил „Природни науки“:  оценките по биология и здравно образование и по ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Специализиращите предмети са по избор на кандидатите. За повече информация за учебните планове на всеки от профилите и преподавателите, които провеждат обучението, разгледайте учебните планове на профилите по-долу.

1.Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

1.1.Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Учебни
предмети
VIII IX X XI XII Общо
Информатика 72 72 72 144 124 484
Информационни технологии 72 72 72 180 155 551
Математика 108 126 144 180 155 713
Английски език 648 144 144 144 124 1204
Физика и астрономия (?) 0 90 72 144 124 430
История и цивилизации (?) 0 144 126 144 124 538

Забележка: Последните два профилиращи предмети са избираеми по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

1.2.Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Информатика – Данаил Трайчев
 • ИТ – Дима Методиева / Марияна Кадамяр
 • Математика – Антония Борисова
 • Английски език – Десислава Владимирова
 • Български език и литература – Росинка Димитрова

1.3.Кл.ръководител – проект: Румяна Здравкова

2. Профил „Природни науки“

2.1.Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Профилиращи предмети VIII IX X XI XII oбщо
Биология и здравно образование 36 162 180 252 248 878
Химия и опазване на околната среда 36 144 144 216 217 757
Английски език 648 144 144 144 144 1204
Физика и астрономия (?) 0 90 90 144 124 448
Български език и литевратура (?) 144 108 108 144 124 628

Забележка: Последните два профилиращи предмети са избираеми по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

2.2.Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Биология и здравно образование – Румяна Цветева
 • Химия и опазване на околната среда – Даниела Младенова
 • Английски език – Стефка Караиванова
 • Български език и литература – Росинка Димитрова

2.3.Кл.ръководител – проект: Стефка Караиванова

Предлагаме на вашето внимание и заповедта на РУО за утвърждаване на план-приема, извадка от националния график на дейностите по приема на ученици след завършено основно образование (7 клас) за учебната 2020 / 2021 година.

Вижте също така паралелките в област Монтана за учебната 2020 / 2021 година.

Предвид обстоятелствата около извънредното положение в страната, допълнителна информация можете да поискате чрез имейла на гимназията – naiden_gerov@abv.bg

май 1, 2020