background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием » Прием за 2019 / 2020 година

След завършен седми клас предлагаме следните профили:

Приемът е утвърден със Заповед № РД-05-208/26.03.2019г.

Кандидатстването се извършва с резултатите от Националното външно оценяване (НВО) по БЕЛ и по математика и с:

  • за профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – оценките по ИТ и по ЧЕ (английски език) от свидетелството за завършено основно образование;
  • за профил „Природни науки“ – оценките по биология и здравно образование и ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Специализиращите предмети са по избор на кандидатите. За повече информация за учебните планове на всеки от профилите и преподавателите, които провеждат обучението, разгледайте учебните планове на профилите по-долу. На сайта ни има също страница с всички срокове за подаване на документи, създадена специално за улеснение да родители и ученици. Ако ви е нужна допълнителна информация, свържете се с нас.

1.Софтуерни и хардуерни науки

1.1.Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Учебни
предмети
VIII IX X XI XII Общо
Информатика 72 72 72 144 124 484
Информационни технологии 108 108 108 216 186 726
Математика 108 180 216 216 186 906
Английски език 648 126 144 216 186 1320
Физика и астрономия (?) 0 90 108 144 124 466
История и цивилизации (?) 0 144 144 144 124 556

Забележка: Последните два профилиращи предмети са избираеми по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

1.2.Преподаватели по основните предмети – проект:

  • Информатика – Данаил Трайчев
  • ИТ – Димитрана Методиева; Марияна Кадамяр
  • Математика – Антония Борисова
  • Английски език – Светла Георгиева
  • Български език и литература – Нели Кирилова

1.3.Кл.ръководител – проект: Антония Борисова

2. Профил „Природни науки“

2.1.Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум (ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ) по години:

Профилиращи предмети VIII IX X XI XII oбщо
Биология и здравно образование 36 126 180 180 217 739
Химия и опазване на околната среда 36 126 144 180 217 703
Английски език 648 126 144 216 186 1320
Физика и астрономия (?) 0 90 90 144 124 448
География и икономика (?) 0 72 90 144 124 430

Забележка: Последните два профилиращи предмети са избираеми по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

2.2.Преподаватели по основните предмети – проект:

  • Биология и ЗО – Румяна Цветева
  • Английски език – Стефка Караиванова
  • Български език и литература – Нели Кирилова

2.3.Кл.ръководител – проект: Румяна Цветева

Предлагаме на вашето внимание и извадка от националния график на дейностите по приема на ученици след завършено основно образование (7 клас) за учебната 2019 / 2020 година.

Вижте също така паралелките в област Монтана и паралелките в цялата страна за учебната 2019-2020 година.

април 14, 2019