background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием » Прием за 2017 / 2018 година

След завършен седми клас предлагаме следните профили:

Специализиращите предмети са по избор на кандидатите. За повече информация за учебните планове на всеки от профилите и преподавателите, които провеждат обучението, разгледайте учебните планове на профилите по-долу. На сайта ни има също страница с всички срокове за подаване на документи, създадена специално за улеснение да родители и ученици. Ако ви е нужна допълнителна информация, свържете се с нас.

1.Софтуерни и хардуерни науки

1.1.Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум по години:

Учебни
предмети
VIII IX X XI XII Общо
Информатика 2 2 2 6 6 18
Информационни технологии 3 4,5 4,5 6 6 24
Английски език 18 4 2 2 2 28
Математика 3 5 5 8 8 29
Физика 2,5 2,5 4 4 13

Забележка: Последните два профилиращи предмети са избираеми по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

1.2.Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Информатика – Данаил Трайчев
 • ИТ – Димитрана Методиева; Марияна Кадамяр
 • Математика – Марияна Кадамяр
 • Английски език – Стефка Караиванова
 • Български език и литература – Росинка Димитрова

1.3.Кл.ръководител – проект: Димитрана Методиева

2. Езиков профил – английски език

2.1.Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум по години:

Профилиращи предмети VIII IX X XI XII oбщо
Английски език 18 6,5 6,5 10 10 49
Немски език 2 2 6 6 16
История и цивилизации 4 5 6 6 21
География и икономика 2 3 4 4 13

Забележка: Последните два профилиращи предмети са избираеми по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

2.2.Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Английски език – Десислава Владимирова
 • Немски език – Румяна Здравкова
 • Български език и литература – Нели Кирилова

2.3.Кл.ръководител – проект: Десислава Владимирова

3.Профил „Природни науки“

3.1.Примерен учебен план – профилиращи предмети и хорариум по години:

Профилиращи предмети VIII IX X XI XII oбщо
Биология и ЗО 2,5 4,5 4,5 8 8 27,5
Английски език 12 6 5 6 6 35
Химия и ООС 2 3,5 4 8 8 25,5

Забележка: Последните два профилиращи предмети са избираеми по желание на учениците. Учебният план ще бъде окончателно структуриран след формирането на паралелката на базата на желанията на учениците и родителите им.

3.2.Преподаватели по основните предмети – проект:

 • Биология и ЗО – Румяна Цветева
 • Английски език – Елина Емилова
 • Български език и литература – Росинка Димитрова

3.3.Кл.ръководител – проект: Десислава Александрова

Предлагаме на вашето внимание и извадка от националния график на дейностите по приема на ученици след завършено основно образование (7 клас) за учебната 2017 / 2018 година.

февруари 24, 2017