background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За нас » История на училището

Гимназия „Найден Геров“ е създадена през есента на 1878 г. по решение на Временното Руско управление, инициирано от проф. Марин Дринов. Учебните занятия са започнали на 25.10.1878 г. само с два класа. До 1882 е оформен пълния 4 годишен курс. През същата година е завършена сградата на гимназията (два етажа), открита в началото на учебната 1882/1883 година лично от княз Александър I Батенберг.

Още в първите години от съществуването си гимназията започва създаването на библиотечен фонд. Основа поставят няколкостотин тома, дарени от Петербургското славянско дружество.Понастоящем библиотеката разполага с над 12 000 книги, някои от които редки издания от 18 и 19 век.

По време на Сръбско-Българската война през 1885 г. учениците и преподавателите масово се записват доброволци и учебните занятия за известен период са напълно прекъснати.

До 1888 г. училището има статут на мъжка реална гимназия. През 1888 г. е преобразувано в мъжко, а през 1921 г. в смесено педагогическо училище. До 1933 г. са обучени около 13 700 начални учители от цялата страна.

След 1933 г. училището е отново преобразувано – този път в полукласическа гимназия, каквато остава до 1944 г. През 1937 г. получава името „Найден Геров“. Тогава е издигнат и третия етаж на сградата, изградени са специализирани кабинети по физика, химия, биология и театрален салон.

От 1960-61 учебна година гимназията става политехническа, като в учебните й планове са включени професионални дисциплини (стругарство, овощарство, шивачество, шофьорство, машинопис и стенография). Същевременно се въвежда засилено обучение по математика.

От учебната 1994-95 в гимназията официално се въвеждат профилирани паралелки: математика, информатика, биология, история, английски език, немски език.

Реализацията на завършващите гимназията ученици във ВУЗ е традиционно много висока: за времето, за което съществуват данни, тя надвишава 90%.
От създаването му досега в училището са се обучавали над 42 хил. ученици.