background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » ДЗИ

 Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ 2024 (сесия август-септември) и подаване на заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 104а на Наредба № 11 👉 от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г.

юни 13, 2024

На 16.05.2024 г. ще се раздават служебните бележки за допускане до ДЗИ 2024, сесия май-юни.

ГРАФИК

за раздаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

Клас Час Място
12 а  10:30 часа Стая 104
12 б 11:30 часа Стая 104
12 сам. форма 11:30 часа Стая 104
12 мин. години 11:30 часа Стая 104

май 15, 2024

Уважаеми зрелостници,

На 23 април 2024 г. от 14:00 часа в Профилирана гимназия „Найден Геров“ ще се проведе втори стрес-тест със зрелостниците, заявили желание да положат ДЗИ по информатика или информационни технологии.

Задължения на зрелостниците, подали заявление за полагане на ДЗИ по информатика или по информационни технологии преди датата на стрес-теста:

1) Да проверят валидността на акаунта си (например чрез вход в https://edu.mon.bg).

2) В случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име или парола, изтекъл акаунт и т.н.) да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучават/са се обучавали за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата.

април 18, 2024

Уважаеми зрелостници,

На 26 март 2024 г. от 14:00 часа в Профилирана гимназия „Найден Геров“ ще се проведе стрес-тест със зрелостниците, заявили желание да положат ДЗИ по информатика или информационни технологии.

Задължения на зрелостниците, подали заявление за полагане на ДЗИ по информатика или по информационни технологии преди датата на стрес-теста:

1) Да проверят валидността на акаунта си (например чрез вход в https://edu.mon.bg).

2) В случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име или парола, изтекъл акаунт и т.н.) да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучават/са се обучавали за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата.

март 12, 2024

Следваща страница »