background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Обучение » Учебни планове

 

📓 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 2023/2024 учебна година

VIII клас Профил: Софтуерни и хардуерни науки
VIII клас Профил: Природни науки
IX клас Профил: Софтуерни и хардуерни науки
IX клас Профил: Природни науки
X клас Профил: Софтуерни и хардуерни науки
X клас Профил: Природни науки
XI клас Профил: Софтуерни и хардуерни науки
XI клас Профил: Природни науки
XII клас Профил: Софтуерни и хардуерни науки
XII клас Профил: Природни науки

 

 

 

 

 

септември 15, 2022