background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България е създадена институцията „Обществен съвет”. Тригодишният мандат на първия състав на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров“ изтича в края на месец декември т.г.

(още…)

октомври 25, 2019

1 час 08:00 – 08:45
междучасие 10 минути
2 час 08:55 – 09:40
междучасие 10 минути
3 час 09:50 – 10:35
междучасие 20 минути
4 час 10:55 – 11:40
междучасие 10 минути
5 час 11:50 – 12:35
междучасие 10 минути
6 час 12:45 – 13:30
междучасие 10 минути
7 час 13:40 – 14:25

септември 15, 2019

На вниманието на всички наши ученици, които са в дневна форма на обучение и имат приравнителни изпити – графикът за провеждането им през септемврийска сесия на учебната 2018/2019 година е:

Дата Учебен предмет и вид подготовка Изпит за: Вид / части на изпита
03.09.2019 Английски език ИИЧЕ 8 кл. приравнителен писмен и устен
05.09.2019 История и цивилизация/и (ЗПП) 9 кл. приравнителен писмен
09.09.2019 Английски език ИИЧЕ 9 кл. приравнителен писмен и устен
10.09.2019 Немски език (ЗП) 9 кл. приравнителен писмен и устен
11.09.2019 Немски език (ЗП) 9 кл. приравнителен писмен и устен
12.09.2019 Английски език ИИЧЕ 10 кл. приравнителен писмен и устен
13.09.2019 Биология и ЗО (ЗПП) 9 кл. приравнителен писмен

Забележка: Всички изпити се провеждат в кабинет № 111 (кабинет по химия) и започват от 10.00 часа. Учениците следва да се явят минимум 10 минути преди началото на изпита за инструктаж.

август 19, 2019

На вниманието на всички наши ученици, които са в дневна форма на обучение – графикът за провеждане на изпитите от поправителната септемврийска сесия на учебната 2018/2019 година е:

Дата Учебен предмет и вид подготовка Изпит за: Вид / части на изпита
03.09.2019 БЕЛ (ЗП) 8, 11 и 12 кл. поправителен писмен
03.09.2019 Химия и ООС (ИУЧ) 9 кл. поправителен писмен
05.09.2019 История и цивилизация/и (ЗП) 11 и 12 кл. поправителен писмен
09.09.2019 Английски език (ЗП и ЗУЧ) 9 и 11 кл. поправителен писмен и устен
10.09.2019 Немски език (ЗП и ЗУЧ) 9 и 11 кл. поправителен писмен и устен
11.09.2019 Математика (ЗПП ЗУЧ) 9 и 11 кл. поправителен писмен
12.09.2019 География и икономика (ЗУЧ) 9 и 12 кл. поправителен писмен
12.09.2019 Философия (ЗП) 11 кл. поправителен писмен
13.09.2019 Биология и ЗО (ЗП) 11 кл. поправителен писмен
13.09.2019 Физика и астрономия (ЗПП) 12 кл. поправителен писмен
13.09.2019 Химия и ООС (ЗУЧ) 9 кл. поправителен писмен

Забележка: Всички изпити се провеждат в кабинет № 111 (кабинет по химия) и започват от 10.00 часа. Учениците следва да се явят минимум 10 минути преди началото на изпита за инструктаж.

август 19, 2019

Следваща страница »