background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Проекти

Наименование на инвестицията: Изграждане на училищна STEM среда в ПГ „Найден Геров“ – Лом

Номер на договор за финансиране: BG-RRP-1.015-0167-C01

Конкретен краен получател: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

Обща стойност на инвестицията: 248 633.58 лв, от които безвъзмездно финансиране в размер на : 248 633.58 лв.

(още…)

април 29, 2024