background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За нас » Обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България е създадена институцията „Обществен съвет”. Тригодишният мандат на първия състав на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров“ изтича в края на месец декември т.г.

Поради това и в изпълнение на чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, каня всички вас да участвате в родителска среща на паралелката, в която се обучава Вашето дете с дневен ред:

1.Определяне на представители на родителите за избор на членове на нов обществен съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”.

Родителската среща ще се проведе в сградата на I ОУ „Никола Първанов“, източен корпус (вход откъм пазара), където понастоящем се провеждат учебните занятия на гимназията:

клас дата час място клас дата час място
VIII a 09.12 17.30 стая 210 Х в 09.12 17.30 стая 111
VIII б 09.12 17.30 стая 209 XI a 09.12 17.30 стая 308
IX a 09.12 17.30 стая 301 XI б 09.12 17.30 стая 309
IX б 09.12 17.30 стая 302 XII a 09.12 17.30 стая 110
Х а 09.12 17.30 стая 102 XII б 09.12 17.30 стая 106
Х б 09.12 17.30 стая 101

Тук ще бъдат качвани всички важни документи и материали, свързани с обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”. Досега те са:

Теодор Йончев, директор

 

 

 

ноември 25, 2016