background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За нас » Обществен съвет

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България е създадена институцията „Обществен съвет”. Тригодишният мандат на втория състав на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров“ изтича в края на месец декември 2022 г.

Поради това и в изпълнение на чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, каня всички вас да участвате в родителска среща на паралелката, в която се обучава Вашето дете с дневен ред:

    1. Определяне на представители на родителите за избор на членове на нов обществен съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”.

Срещата ще се проведе на 05.12.2022 г. от 17:30 часа в класните стаи на паралелките.

Информация:

Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище, за да:

  • Подпомага развитието на училището;
  • Осъществява граждански контрол върху управлението му.

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет:

👉 ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

👉 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование                                                                                                                                                                                                                 

Румяна Здравкова
Директор на ПГ „Найден Геров“

ноември 9, 2022