background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За нас » Обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България се създава институцията „Обществен съвет”. Обществените съвети ще играят съществена роля за подкрепата и сътрудничеството между образователните институции, родителите, неправителствените организации и финансиращите образованието органи, но ще заемат и важно място в контрола върху дейността на образователните институции.

Поради това и в изпълнение на чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, каня всички вас да участвате в родителска среща на паралелката, в която се обучава Вашето дете с дневен ред:

  1. Определяне на представители на родителите за избор на членове на обществен съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”.

Родителската среща ще се проведе:

клас

дата час място клас дата час

място

VIII a

28.11. 18.00 стая 001 Х в 28.11. 18.00 стая 002

VIII б

28.11.

18.00 стая 111 XI a 29.11. 18.00

стая 311

IX a

28.11..

18.00 стая 202 XI б 28.11. 18.00

стая 311

IX б

28.11.

18.00 стая 207 XI в 29.11. 18.00

стая 303

Х а

29.11.

18.00 стая 202 XII a 29.11. 18.00

стая 111

Х б 29.11. 18.00 стая 001 XII б 29.11. 18.00

стая 207

В този раздел на сайта ще бъдат качвани всички важни документи и материали, свързани с обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”. Досега те са:

Теодор Йончев, директор

 

 

 

ноември 25, 2016