background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2019 » юни
Допълнително обучение по БЕЛ –
ръководител Нели Кирилова
дата начален час брой часове място на провеждане
04.06.2019 г. 12,30 2 кабинет 001
06.06.2019 г. 12,30 2 кабинет 001
13.06.2019 г. 12,30 2 кабинет 001
20.06.2019 г. 12,30 2 кабинет 001
25.06.2019 г. 12,30 2 кабинет 001
27.06.2019 г. 12,30 2 кабинет 001
Допълнително обучение по математика –
ръководител Марияна Кадамяр
05.06.2019 г. 13,20 2 кабинет 202
19.06.2019 г. 13,20 2 кабинет 202

юни 25, 2019