background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Разписание на часовете

I смяна

II смяна

1 07:30 – 08:10 1 13:30 – 14:10
2 08:15 – 08:55 2 14:15 – 14:55
3 09:05 – 09:45 3 15:05 – 15:45
4 10:05 – 10:45 4 16:05 – 16:45
5 10:55 – 11:35 5 16:55 – 17:35
6 11:45 – 12:35 6 17:45 – 18:25
7 12:30 – 13:10 7 18:30 – 19:10

 

ноември 7, 2016

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2018 / 2019 година

Това са графиците на часовете за консултации, когато сме първа смяна на училище. Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате, ако тогава той има уговорка за консултации и с други ученици.

Преподавател ден нач.час място
1 Теодор Йончев понеделник 13.30 дирекция
2 Даниела Борисова понеделник 13.30 засед.зала
3 Нели Кирилова понеделник 13.30 засед.зала
4 Росинка Димитрова понеделник 13.30 засед.зала
5 Стефка Караиванова понеделник 13.30 засед.зала
6 Десислава Владимирова понеделник 13.30 засед.зала
7 Огняна Найденова понеделник 13.30 засед.зала
8 Светла Георгиева понеделник 13.30 засед.зала
9 Ирина Валериева понеделник 13.30 засед.зала
10 Румяна Здравкова понеделник 13.30 засед.зала
11 Антония Борисова вторник 13.30 засед.зала
12 Марияна Кадамяр понеделник 13.30 засед.зала
13 Ирена Александрова понеделник 13.30 засед.зала
14 Димитрана Методиева понеделник 13.30 засед.зала
15 Данаил Трайчев вторник 13.30 ст. 207
16 Васил Иванов понеделник 13.30 засед.зала
17 Емилия Христова понеделник 13.30 засед.зала
18 Десислава Александрова понеделник 13.30 засед.зала
19 Румяна Цветева понеделник 13.30 засед.зала
20 Ани Манойлова понеделник 13.30 засед.зала
21 Даниела Младенова понеделник 13.30 засед.зала
22 Кирил Апостолов понеделник 13.30 засед.зала
23 Сияна Кирилова понеделник 13.30 салон ФВС
24 Светлин Георгиев понеделник 13.30 салон ФВС

 

ноември 17, 2012

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2018 / 2019 година

Това са графиците на часовете за консултации, когато сме втора смяна на училище. Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате, ако тогава той има уговорка за консултации и с други ученици.

Преподавател ден нач.час място
1 Теодор Йончев понеделник 12:30 дирекция
2 Даниела Борисова понеделник 12:30 засед.зала
3 Нели Кирилова понеделник 12:30 засед.зала
4 Росинка Димитрова понеделник 12:30 засед.зала
5 Стефка Караиванова понеделник 12:30 засед.зала
6 Десислава Владимирова понеделник 12:30 засед.зала
7 Огняна Найденова понеделник 12:30 засед.зала
8 Светла Георгиева понеделник 12:30 засед.зала
9 Ирина Валериева понеделник 12:30 засед.зала
10 Румяна Здравкова понеделник 12:30 засед.зала
11 Антония Борисова вторник 12:30 засед.зала
12 Марияна Кадамяр понеделник 12:30 засед.зала
13 Ирена Александрова понеделник 12:30 засед.зала
14 Димитрана Методиева понеделник 12:30 засед.зала
15 Данаил Трайчев вторник 12:30 ст. 207
16 Васил Иванов понеделник 12:30 засед.зала
17 Емилия Христова понеделник 12:30 засед.зала
18 Десислава Александрова понеделник 12:30 засед.зала
19 Румяна Цветева понеделник 12:30 засед.зала
20 Ани Манойлова понеделник 12:30 засед.зала
21 Даниела Младенова понеделник 12:30 засед.зала
22 Кирил Апостолов понеделник 12:30 засед.зала
23 Сияна Кирилова понеделник 12:30 салон ФВС
24 Светлин Георгиев понеделник 12:30 салон ФВС

ноември 17, 2012