background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Разписание на часовете

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2021 / 2022 година

Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате излишно, ако той има уговорка за консултации и с други ученици по това време.

Преподавател ден нач.час място
1 Румяна Здравкова понеделник 14:30 дирекция
2 Даниела Борисова понеделник 14:30 дирекция
3 Росинка Димитрова понеделник 14:30  стая 111
4 Пепка Крумува понеделник 14:30 учителска стая
5 Стефка Караиванова понеделник 14:30 стая 106
6 Десислава Владимирова понеделник 14:30 стая 102
7 Огняна Найденова понеделник 14:30 учителска стая
8 Светла Георгиева понеделник 14:30 учителска стая
9 Ирина Валериева понеделник 14:30 учителска стая
10 Антония Борисова понеделник 14:30 стая 308
11 Марияна Кадамяр понеделник 14:30 стая 301
12 Ирена Александрова понеделник 14:30 стая 101
13 Димитрана Методиева понеделник 14:30 стая 202
14 Данаил Трайчев понеделник 14:30 стая 201
15 Емилия Христова понеделник 14:30 стая 110
16 Румяна Цветева понеделник 14:30 стая 309
17 Ани Манойлова понеделник 14:30 стая 302
18 Даниела Младенова понеделник 14:30 стая 209
19 Николай Младенов понеделник 14:30 стая 210
20 Светлин Георгиев понеделник 14:30 учителска стая
21 Валентин Йончев вторник 14:30 учителска стая

септември 15, 2021